Samfunn

Kommunalavdeling Samfunn ledes av kommunalsjef Jan Leland.

Innenfor kommunalavdeling Samfunn finner du følgende tjenester

  • Plan og forvaltning
  • Bygg og eiendom
  • Næringsutvikling
  • Kultur
  • Tjenester levert gjennom IKS og AS'er
  • Beredskap

 

Nærmere informasjon om plan, bygg og eiendom,  trafikk og samferdselkulturarbeid og næringrenovasjonvann og avløpberedskap

 

Jan Leland
kommunalsjef
E-post
Telefon 51 74 30 14
Mobil 911 15 769