Samfunn

Samfunn

Kommunalavdeling Samfunn ledes av kommunalsjef Oddbjørg Sætre.

Innenfor kommunalavdeling Samfunn finner du følgende tjenester:

  • Plan og forvaltning
  • Bygg og eiendom
  • Næringsutvikling
  • Kultur
  • Tjenester levert gjennom IKS og AS'er
  • Beredskap

 

Nærmere informasjon om plan, bygg og eiendom,  trafikk og samferdselkulturarbeid og næringrenovasjonvann og avløpberedskap

 

Oddbjørg Sætre
Kommunalsjef Samfunn
E-post
Telefon 97 76 93 08
Mobil 97 76 93 08