Framdrift Ryfast

Statens vegvesen - Klikk for stort bilde

Illustrasjonen viser hvor langt utbygger har kommet med Ryfylketunnelen, som til slutt skal bli 14,3 kilometer.