Rådmannen

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen i Strand heter Jon Ola Syrstad.

Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning. For å gjennomføre arbeidsoppgavene videredelegerer rådmannen sine fullmakter til administrasjonen.

 

Kommuneloven pålegger kommunen å drive aktiv informasjon om den kommunale virksomheten. Kommunens nettside er en viktig del av dette arbeidet.

 

Rådmannen har tre kommunalledere med rådmannsfullmakt for særskilte deler av kommunens tjenesteproduksjon.

 

Rådmannens lederteam består av:

 

I utvidet ledergruppe suppleres lederteamet med følgende stabsledere:

 

Rådmannen har kontor i A-bygget (opp mot riksveg 13) i Rådhuset på Jørpeland. Han har kontortid kl. 08.00 og 15.00. Dersom du ønsker å komme i kontakt med rådmannen, kan du ta kontakt via sentralbordet - tlf. 51743000 eller direkte - tlf. 51743011 / mobil 415 67 399.

 

Du kan også kontakte rådmannen via e-postadresse:

jon.ola.syrstad@strand.kommune.no

Fant du det du lette etter?
Jon Ola  Syrstad

Jon Ola Syrstad

Rådmann
Telefon : 51743011
Mob: 41567399
E-post :  

 

Kontakt

Rådmann
Jon Ola Syrstad Besøksadresse: Rådhusgt 2a
Postboks115,4126Jørpeland
E-post : jon.ola.syrstad@strand.kommune..
Telefon
: 51 74 30 11

Faks
: 51 74 30 01
Mobil
: 415 67 399
Org.nr.
: 964 978 751