Publisert 19.05.2017
Plankart

Strand kommunestyres planvedtak 15.06.2016 for reguleringsplanen for Krogevoll er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementen

Publisert 19.05.2017
Annonsekart varsel om oppstart

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang, detaljregulering for del av Tau sentrum – skole og kirke, Plan 1130201704

Publisert 25.04.2017

Plan 10-23 for RV 13 fra Fiskåna til Tuåna og veg til Nedre Barkvedvegen er godkjent av Strand kommunestyre

Publisert 18.04.2017
Perspektiv

Strand kommune har godkjent detaljplan for Autbø på Sør Hidle Gnr.65 Bnr.2.

Publisert 06.04.2017

Stortinget vedtok 13.juni 2016 lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Publisert 30.03.2017
oVERSIK

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet til offentlig ettersyn.

Publisert 24.03.2017
Kartutsnitt Preikestolvegen

Varsel om oppstart for ny detaljregulering for reiseliv langs Preikestolvegen.

Publisert 21.03.2017
deponi Tau

Detaljregulering for deponi på Tau er lagt ut til offentlig ettersyn.

Publisert 21.03.2017
Barkved vest 1

Detaljregulering for Barkved vest er lagt ut til offentlig ettersyn.

Publisert 20.03.2017
Kvålvåg 1

Detaljregulering for Kvalvåg er lagt ut til offentlig ettersyn

Publisert 25.01.2017

Alliance arkitekter gir på vegne av Eiendomsutvikling Ryfylke AS med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang for Plan 1130201607 "Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum"

Publisert 22.12.2016
Planstategi

Rådmannen har utarbeidet et forslag til planstrategi 2016-2020. .

 

Publisert 24.11.2016
1130201602 Detaljeplan for skoleområdet og Krossvatnet - varsling

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulerings for skoleområdet på Tau og Krossvatnet, plan 1130201602

 

Publisert 15.11.2016
1130201314 RV 13 dagsone Solbakk - oversikt

Strand kommune har lagt ut Plan 1130201314 for Ryfasts dagsone på Solbakk inklusiv Solbakk båthavn til nytt offentlig ettersyn

 

Publisert 28.10.2016

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for næring og deponi på Vastveit, plan nr. 1130 2016 03

Publisert 04.10.2016
1130201602 Krossvatnet oversikt

Strand kommune varsler om ny detaljeregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet, Plan 1130201602 

Publisert 23.03.2016
Planavgrensning

 

Oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram
 

Strand kommune har startet arbeid med kommunedelplan for Nordmarka 2016-2050.

Kommunedelplanen omfatter et større område mellom Tau og Alsvik, utover selve næringsområdet i Nordmarka. Se planavgrensning over.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 21.03.2016

Godkjent detaljeregulering 1130201502 Storevikhammeren.

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for inntil 34 boliger på Gnr 53 Bnr 180 mellom Ryfylkevegen og Jøssangvegen.

 

 

Publisert 18.03.2016
1130201210 Jørpeland sentrum

Strand kommunestyre godkjente områderegulering for Jørpeland sentrum, plan 1130201210, 24.02.16 

Publisert 03.03.2016

Søknad om oppdrett av marine arter ved Strand videregående skole i Strand kommune er lagt ut til offentlig ettersyn.
 

Rogaland fylkeskommune har søkt om landbasert oppdrett av marine arter i en ny akvahall ved Strand videregående skole. Fiskeoppdrett vil inngå i en ny studielinje (blå linje) ved skolen.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Plan og forvaltning
Leder: Sven Norland Besøksadresse: Rådhusgt 2b
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : sven.norland@strand.kommune.no
Telefon
: 51 74 30 00

Faks
: 51 74 30 01
Org.nr.
: 964 978 751