Publisert 12.06.2018

Strand kommunestyre har godkjent plan: Detaljregulering for skoleområdet Tau og Krossvatnet, plan 1130201602

 

Publisert 31.05.2018
Solbakk oversikt

Strand kommunestyre har godkjent endret plan for dagsonen av Ryfastforbindelsen på Solbakk. Planen omfatter også utvidelse av Solbakk båthavn.

Publisert 31.05.2018
Plan stokkavika

Strand kommune har 02.05.2018 godkjent plan 1130201703 – reguleringsplan for Stokkavika hyttefelt.

Publisert 05.04.2018

Strand kommunestyre godkjente detaljregulering for del av felt S5 Jørpeland sentrum, plan 1130201705, 21.02.18 i sak 004/18.

Publisert 08.02.2018
Barkved vest

Strand kommunestyre har godkjent reguleringsplan for Barkved vest, plan 1130201206

Publisert 15.12.2017
Kvalvågplan

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for Kvalvåg hyttefelt, plan 1130201412.

Publisert 12.12.2017

Strand kommunestyre har godkjent detaljregulering for felt S9 i Jørpeland sentrum, plan 1130201607,  08.11.17 i sak 081/17.

Publisert 17.08.2017

Strand kommunestyre har godkjent plan 1130201603 for næring og deponi på Vasstveit

Publisert 17.08.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet Strand og Hjelmeland sine kommunestyrevedtak om kommunedelplan for lang tunnel mellom Tysdalsvatnet og Årdal.

Publisert 19.05.2017
Plankart

Strand kommunestyres planvedtak 15.06.2016 for reguleringsplanen for Krogevoll er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementen

Publisert 21.03.2016
1130201502 Storevikhammeren

Strand kommune har godkjent detaljplan 1130201502 Storevikhammeren.

Publisert 19.03.2015
1130201404 Taumarka Felt B2

Strand kommune har godkjent detaljeplan for Taumarka2, område B2 

Publisert 23.01.2015

Strand kommune har godkjent detaljeplan 1130201307 Skallstøperiet område 1. Planen omfatter tilrettelegging for 1 nytt forretningsbygg med tilhørende veg og anlegg.

Publisert 23.01.2015

 Strand kommune har godkjent detaljplan for barnehage i Bekkevegen med tilhørende anlegg.

Publisert 14.10.2014
Ortofoto Kastadalen

 Planen omfatter et tidligere regulert hytteområde hvor det er regulert inn 10 nye hytter.

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter ny veg fra Tanganevegen vest på Idse til en rekke eksisterende hytteeiendommer.

 

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter 4 eksisterende hytter i tillegg til 4 nye hytter med tilhørende adkomst og parkering.

 

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter 16 nye hytter i tillegg til de tidligere regulerte, i alt 49 hytter. Planen omfatter også utvidelse av eksisterende båthavner og parkeringsområder.

Publisert 06.08.2014

Planen omfatter et større boligområde nord for Tau hvor den fastlegger de overordnede rammene for bygging av opp mot 550 boliger avhengig av fremtidige detaljplaner. Planen omfatter også et mindre område som er detaljert for 42 boliger samt arealer for skole og barnehage, friområder med mer.

 

Publisert 05.08.2014

Godkjent detaljplan for industriområde i Tauvågen

Planen omfatter området for settefiskanlegget på gn 17/2 inklusiv en del av havneområdet i Tauvågen. Planen omfatter også deler av tilgrensende båthavn og adkomstveg med mer. Planen åpner for en sterkere utbygging av industriområdet enn dagens anlegg.