Kommunereforma

Ordførere Laugaland og Lauvsnes - Klikk for stort bilde

Hjelmeland kommune og Strand kommune har i dag, 16.12.2016, inngått intensjonsavtale (PDF, 4 MB) om kommunesammenslåing.

Avtalen legger grunnlaget for videreutvikling av de kommunale tjenestene og sterk vekt på arbeidet for bedre samferdsel og næringsutvikling i regionen.

I avtalen er den nye kommunen kalt Ryfylke kommune. Avtalen er inngått mellom disse to kommunene, men er ikke til hinder for at andre Ryfylkekommuner kan kobles på senere.

Bilde: Ordførerne Bjørn Laugaland og Irene Heng Lauvsnes signerer intensjonsavtalen om Ryfylke kommune.

Kommunereform - Klikk for stort bilde

Regjeringa presenterte kommunereforma si i mai 2014 og Stortinget handsama saka 18. juni 2014. På bakgrunn av dette inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle kommunar i landet til å delta i prosessar med sikte på å vurdera og å avklara om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar.

 

Kommunereform - Klikk for stort bilde Fylkesmannen i Rogaland tilrår at Forsand og Strand dannar ny kommune. Fylkesmannen si tilråding til danning av fleire nye kommunar av 27.09.2016 kan du lesa her

 

 


Du kan finna meir informasjon til høgre - under "Fil" og i knappemenyane "Møteinvitasjonar", "Møtereferat" og "Kommunestyrevedtak" ovanfor.
 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Rådhuset

Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000

Org.nr.
: 964978751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også