Rådmannen

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmann i Strand heter Ketil Reed Aasgaard.

Ketil Reed Aagaard - Klikk for stort bildeRådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning. For å gjennomføre arbeidsoppgavene videredelegerer rådmannen sine fullmakter til administrasjonen.

Rådmannen har kontor i A-bygget (opp mot riksveg 13) i Rådhuset på Jørpeland. Han har kontortid kl. 08.00 og 15.00. Dersom du ønsker å komme i kontakt med rådmannen, kan du ta kontakt via sentralbordet - tlf. 51743000 eller direkte - tlf. 51743011.

 

Du kan også kontakte rådmannen via e-postadresse:

ketil.reed.aasgaard@strand.kommune.no

 

Kommuneloven pålegger kommunen å drive aktiv informasjon om den kommunale virksomheten. Kommunens nettside er en viktig del av dette arbeidet.

 

Rådmannen har tre kommunalledere med rådmannsfullmakt for særskilte deler av kommunens tjenesteproduksjon.

 

Rådmannens lederteam består av:

 

I utvidet ledergruppe suppleres lederteamet med følgende stabsledere: