Ordfører

Irene Heng Lauvsnes - Klikk for stort bilde

Irene Heng Lauvsnes fra Høyre er ordfører i Strand i perioden 2015 - 2019.

Ordføreren har kontor i Rådhuset på Jørpeland.

E-post: ordforer@strand.kommune.no

Telefon: 916 11 067
 

Ordføreren er kommunens øverste politiske representant og er blant annet leder av kommunestyret og formannskapet.

Ordføreren skal:

  • Være bindeledd mellom folkevalgte organ og administrasjonen, herunder ivareta styringsrollen.
  • Ivareta ombudsrollen i forhold til enkeltpersoner, interessegrupper og næringsfora.
  • Arbeide for å ivareta kommunens spesielle interesser overfor fylkeskommunen og statlige instanser.
  • Holde nær kontakt med næringslivet.
  • Være kommunen sitt ansikt utad: Pressekontakt, informasjon, markedsføring, kontakt med interkommunale, fylkeskommunale og statlige organ.
  • Representere kommunen i diverse organ.
  • Sammen med rådmannen lede kommunens sivile beredskapsarbeid.
  • Treffe vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell betydning der avgjørelse må fattes raskt, innenfor en ramme på kr 200 000,-.


Varaordfører
Varaordfører i perioden 2015 - 2019 er Astrid Norland fra Kristelig Folkeparti. 
 

Klikk for stort bilde

 

 

 
Astrid Norland har kontordag i Rådhuset på Jørpeland hver mandag.


Telefon: 994 48 229