Selvbetjening - skjema

Noen skjema krever at du logger deg inn. Dette gjelder når du skal søke på stilling/ sommerjobb i Strand kommune (se skjemaene nedenfor som er merket med hengelås). Det anbefales at innlogging også benyttes på de øvrige skjemaene, men disse kan også benyttes uten innlogging. Vær oppmerksom på at du må notere referansenummeret på et skjema som er sendt inn uten innlogging, da kommunen ikke nødvendigvis vil få en tilstrekkelig kontaktinformasjon for å gi bekreftelse på at søknaden er innsendt dersom det skulle oppstå problemer med innsending.

Nedenfor finner du en oversikt over skjema Strand kommune har tilgjengelig per i dag. Noen av skjemaene er elektroniske og kan fylles ut på skjerm og sendes inn direkte. Papirversjoner må skrives ut og sendes per post til kommunen.