Du er her:
 

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er en egen stabsavdeling underlagt rådmannen og er sekretariat for ordfører, kommunestyret og alle politiske råd, utvalg og nemnder og har herunder ansvar for annonsering og innkalling til møter, utsending av sakspapirer, møtegjennomføring, protokollføring samt informasjon om og oppfølging av politisk fattede vedtak. I tillegg har sekretariatet ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av diverse arrangement i regi av ordfører og rådmann samt gjennomføring av kommune- og stortingsvalg. Politisk sekretariat har forøvrig også ansvar for saksforberedelse m.v. av alle saker som gjelder det politiske systemet.  


Publisert av Arvid Håheim. Sist endret 24.01.2013

En del av de arbeidsoppgavene som er tillagt politisk sekretariat blir etter egen avtale utført av medarbeidere i personal- og dokumentavdelingen. Politisk sekretariat utfører forøvrig også en del utredningsoppgaver for rådmannen og er tillagt saksbehandlingsoppgaver i forhold til klager over avslag på startlån og klager over vedtak om eiendomsskatt. 

Leder av politisk sekretariat er Arvid Håheim.Kommentarer

Totalt 0 stk. kommentarer.

Arvid Håheim

Leder politisk sekretariat
Telefon : 51743004
Mob: 984 86 898
E-post :  

Kontakt

Rådhuset
Besøksadresse: Rådhusgt 2 Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : postmottak@strand.kommune.no
Telefon
: 5174 3000 (09-15)

Org.nr.
: 964 978 751
Åpningstid
: Rådhuset (08-15)

Se også

Kunngjøring (1)
Organisasjonsenhet (2)
 

 

ryfylke
 
padlock