ID-porten

Strand kommune sin visjon, Sammen om trivsel, gir sammen med politiske vedtak, lov og forskrifter og sentrale føringer, retningen og rammene for organisasjonen Strand kommune sitt arbeid.

Kommunen arbeider systematisk med å sikre likebehandling og kvalitet i tjenestetilbudet, og bidra til at Strand kommune når visjonen om "Sammen om trivsel".

Strand kommune sitt organisasjonsnummer er 964 978 751.

Velg fra listen til høyre i skjermbildet for nærmere kontaktinformasjon.

Fant du det du lette etter?