ID-porten

ID-porten er en felles innloggingsløsning for det offentlige. Med ID-porten kan kommunen nå tilby innbyggerne et sikkert digitalt tjenestetilbud. Med kjente elektroniske ID-er som MinID og Buypass ID får brukerne fordelen av å benytte innloggingsløsninger de kjenner fra fra før av. Dermed slipper kommunen å tenke på administrasjon av brukernavn og passord, samt brukerstøtte for en egen innloggingsløsning.

Flere elektroniske ID-er

Den viktigste forskjellen mellom tidligere versjoner av ID-porten (kun MinID) og den nye ID-porten er at det tilbys flere leverandører av elektroniske ID (e-ID). Dette er mulig fordi Difi med ID-porten har laget en felles infrastruktur for innlogging til offentlige nettjenester. Gjennom ID-porten kan brukerne identifisere seg med følgende eID-er:

MinID

Buypass

Commfides

Flere og sikrere elektroniske ID-er som kan benyttes av innbyggerne legger til rette for en mer brukervennlig og sikrere løsning. Sikrere fordi Buypass og Commfides leverer e-ID på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4), og mer brukervennlig fordi innbyggerne selv kan velge hvilken eID de ønsker å bruke. På sikt skal også ID-porten kunne tilby andre tjenester som signering gjennom Commfides e-ID og Buypass ID.


Nytt grafisk grensesnitt

En av de største forbedringene i ID-porten er det nye brukergrensesnittet. Difi har lagt stor vekt på å forbedre brukeropplevelsen i forhold til tidligere versjoner av MinID. Som et resultat av dette møter nå brukerne et intuitivt og lett forståelig grensesnitt når de logger inn med sin foretrukkede e-ID.


Sikker innlogging

Elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå gjennom Buypass og Commfides betyr at kommunen kan tilby flere og mer avanserte nettjenester. For eksempel vil det være mulig å tilby tjenester som inneholder mer personsensitive data. Dette gir større fleksibilitet og rom for å gi innbyggerne tilgang til flere data og opplysninger. Med andre ord kan kommunen utvikle mer tjenester som er mer brukervennlige og mer egnet for å dekke alle behovene til den digitale innbyggeren. Gjennom ID-porten gir MinID tilgang til tjenester opp til mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3). Buypass ID og Commfides e-ID gir tilgang til tjenester på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4).


God brukerstøtte og tilgjengelighet

ID-porten er tilgjengelig på både bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. I tillegg har ID-porten også et innebygget alternativ for høyere kontrast og et for større skriftstørrelse. Slik får også svaksynte muligheten til å logge inn til offentlige nettjenester.

Difi tilbyr en fullverdig brukerstøtte på både telefon (mandag-fredag - 08-17), e-post og web for innbyggere som trenger hjelp til innlogging gjennom ID-porten. Virksomheter som benytter ID-porten har anledning til å bestille utvidede åpningstider (mot betaling regulert i henhold til Samarbeidsavtalen).


Les mer om ID-porten på Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sine nettsider.