Hvorfor logge inn?E-post og ID-porten/minID

Ved hjelp av ID-porten kan du logge inn på sikker måte med MinID, Buypass eller Commfides, eller du kan velge å logge inn på en mindre trygg måte ved hjelp av epostadresse. 

Ved innlogging vil du kunne mellomlagre et skjema eller få tilgang til logg over tidligere innsendte skjema må du logge deg inn. Du vil også få forhåndsutfylt brukeropplysninger som du har registrert i de ulike elektroniske skjemaene du benytter.


Noen skjema krever at du først logger deg inn. Dette gjelder når du skal søke på stilling / sommerjobb  samt søke plass i barnehage i Strand kommune (se skjemaene nedenfor som er merket med hengelås). Det anbefales at innlogging også benyttes på de øvrige skjemaene, men disse kan også benyttes uten innlogging. Vær oppmerksom på at du må notere referansenummeret på et skjema som er sendt inn uten innlogging, da kommunen ikke nødvendigsvis vil få en tilstrekkelig kontaktinformasjon for å gi bekreftelse på at søknaden er innsendt dersom det skulle oppstå problemer med innsending.