Vil ønske våre nye innbyggere i Kolabygda og omegn velkommen

I dag kom svaret fra Kommunal og moderniseringsdepartementet med stadfestelse av vedtak om grensejustering mellom Forsand og Strand

Etter en ny gjennomgang av saken og momentene som har blitt løftet frem, kunne ikke departementet se at det var framkommet nye opplysninger eller momenter som tilsier at grensejusteringen skulle omgjøres. Departementet opprettholder derfor grensejusteringen.
Departementet oppfordrer nå kommunene, både Forsand, Sandnes og Strand om å samarbeide for å få gjennomført grensejusteringen slik at innbyggerne opplever at de er godt informert og at kommunene tar ansvar for å gjennomføre endringen.

Som ordfører i Strand kommune vil jeg jobbe aktivt for at de nye innbyggerne raskest mulig skal føle seg som fullverdige innbyggere.

Irene Heng Lauvsnes, ordfører