Vil du være støttekontakt?

Vi ønsker oss flere trygge, voksne støttekontakter.

Du må være:
Pålitelig, varm, tydelig - og ha et ønske om å hjelpe.

Søknadsskjema:
Dersom du ønsker å være støttekontakt kan du bruke dette søknadsskjemaet.

Kontaktinformasjon:
Mona Tjensvold, telefon 908 26 017 (mona.tjensvold@strand.kommune.no)
Marianne Cecilie Amdal, telefon 901 70 648 (marianne.cecilie.amdal@strand.kommune.no

Ta gjerne kontakt med oss om du tenker dette kan være noe for deg.