Vi søker prosjektleder sommeraktiviteter!

Vi holder sommerskole/kurs for barn og unge og søker prosjektleder i 50% stilling fra medio mai til medio august.