Vi søker familieterapeut/familieveileder!

Strand kommune har ledig 100% fast stilling som familieterapeut/familieveileder i familieteamet ved Familiens hus. Familieteamet er et tverrfaglig lavterskeltilbud til barn, unge og familier med fokus på forebygging og tidlig innsats.