Vi ønsker innspill til næringsplanen!

Svar på bedrifts og innbygger undersøkelse for rullering av Strand kommune sin næringsplan

Strand Kommune skal rullere sin næringsplan og ønsker derfor å engasjere innbyggere og næringsdrivende i Strand Kommune i denne prosessen

For å kunne nå flest mulig i denne prosessen har Strand Kommune inngått et oppdragssamarbeid med Næringsforeningen som nok har den mest komplette adresselisten over næringsaktører i kommunen.
 
Tilbakemeldingene fra dere vil bli gjort tilgjengelig for det teamet som jobber med Næringsplanen, og dermed bli tatt med som innspill i det videre arbeidet.
 
Du kan også ta direkte kontakt med prosjektansvarlig for arbeidet med Næringsplanen: Birger Haraldseid  birger@ryfylkeiks.no eller på tel: 90893186
 
Bakteppet for næringsplan arbeidet 
Strand Kommune sin ambisjon er å være den mest attraktive bo- og næringskommunen i Rogaland. (fra kommuneplanen vedtatt i 2019)
 
Kommunen har et variert næringsliv og mange spennende bedrifter. Største utfordringen for mange av bedriftene i dag er å tiltrekke seg nye medarbeidere. 
Viktige problemstillinger som vi har opplevd at har blitt løftet fram så langt har blant annet vært:
 

  • Behov for næringsareal /tilgang på kraft mm ?
  • Hva kan kommune og bedrifter gjøre sammen ?
  • Organisering av kontakter mellom næringslivet og kommunen framover?
  • Har vi det utdanningstilbudet som trengs i Strand?
  • Trenger Strand et entreprenørskapssenter?
  • Hvor kan strand Kommune bli bedre nærings og bo kommune – konkrete forslag