Vi har ledig vikariat som helsesykepleier!

Familiens hus har ledig 100% vikariat som helsesykepleier med oppstart så snart som mulig og til 31.7.23. Stillingen kan deles.