Ventetid kommunal fysioterapi og ergoterapi

Det er noe ventetid på kommunal fysio- og ergoterapitjenester, spesielt på 3. og 4. prioritet. Se prioriteringsnøkkelen. (PDF, 258 kB)