Ventetid kommunal fysio- og ergoterapitjeneste

På grunn av stor pågang på den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten klarer vi dessverre ikke å overholde ventetiden som er fastsatt i prioriteringsnøkkelen (PDF, 258 kB).

Per juni 2021 er det ca. 150 saker på ventelisten og ca. 100 av disse går til avvik. Det fører at saker som etter prioriteringsnøkkelen skal vente i 1 måned (prioritet 3), nå må vente i 5-6 måneder.