Vedtatt grensejustering mellom Strand og Forsand

Kommunaldepartementet har i sitt vedtak om justering av kommunegrensen mellom Strand og Forsand valgt å lytte til innbyggerne.

Strand Kommune ønsker våre nye grensejusterte innbyggere fra Forsand hjertelig velkommen til vår kommune. Vi vil så snart som mulig på nyåret invitere innbyggerne til et møte hvor det blir muligheter for å stille spørsmål og komme med innspill til videre prosess. Vi tenker da spesielt på barna som går i barnehage og på skole, og for de som er avhengig av nære helsetjenester. Det er viktig at innbyggerne nå får føle en trygghet for fremtiden. Strand vil derfor ta initiativ til å inngå samtaler med brukerne for å finne gode overgangsløsninger. Vi vil også ta kontakt med Forsand kommune for å se på hvordan vi skal ordne det praktiske i forbindelse med grensejusteringen.

 

Preikestolen tilhører Rogaland og er viktig for hele Norge. Strand kommune ønsker samarbeid med våre nabokommuner med hensyn til turiststrømmen til Preikestolen.  Preikestolområdet er både et viktig nærfrimområde for våre innbyggere, og er en internasjonal viktig turistattraksjon. Vi er opptatt av å både ivareta turistene og våre innbyggere. Nå vil dette område ligge i Strand kommune med ansvar for regulering og beredskap.

 

Grensejuseringen vil tre i kraft 01.01.20. Strand Kommune har hele tiden vært positive til at de skal bli en del av vår kommune. Grensejusteringen er et resultat av et innbyggerinitiativ fra innbyggerne i Kolabygda i Forsand.