Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Tau sentrum skole- og kirke, Plan 1130201704

Oversikskart - Klikk for stort bilde Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang, detaljregulering for del av Tau sentrum – skole og kirke, Plan 1130201704

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en samlet plan for kirke og Tryggheim skole med tilhørende kjøreveger, gang/sykkelveger, parkering og friområder.

 

Planarbeidet er i samsvar med gjeldende kommuneplan og fører ikke til vesentlige, permanente virkninger for miljø og samfunn og arbeidet utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

 

Eventuelle kommentarer sendes til Strand kommune Plan og forvaltning, Pb 11,4126 Jørpeland eller på epost innen 30.06.17.

 

Fant du det du lette etter?