Varsel om høy vannstand

Kommunen har mottatt varsel fra fylkesmannen om høy vannstand opp mot 190 cm over normalen på mandag 10.02 og tirsdag 11.02.2020.

Tiltak for båter, naust og brygger bør vurderes.

For oppdatering av varsel, se nettsiden:  www.sehavniva.no . 

Rådmannen