Valg 2019 - Tidligstemme og forhåndsstemme

Det er mulig å enten tidligstemme eller forhåndsstemme til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Tidligstemming
Dette er et tilbud til velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgdagen.

Sted: Rådhuset

Tid: Fra mandag 1. juli til fredag 9. august:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag klokka 09:00 - 15:00


Forhåndsstemming
Forhåndsstemming er for velgere som ikke kan/ ønsker å avgi stemme på valgdagen 9. september.

Sted: Rådhuset.

Tid: Fra mandag 12. august til fredag 6. september:

  • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09:00 - 15:00
  • Torsdag klokka 09:00 - 18:00
  • Lørdag 31. august klokka 10:00 - 14:00

I tillegg blir det mottak av forhåndsstemmer to timer på Jonsokberget, Tautunet, Strand videregående skole og Ryfylke læringssenter. Dato og klokkeslett for dette er ikke fastsatt ennå.


Stemme hjemme
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemming, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Søknadsfrist for å stemme hjemme: Torsdag 5. september klokka 15:00.