Valg 2019 - manntall til offentlig ettersyn

Manntall for Strand kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i Rådhuset på Jørpeland fra 11. juli til og med valgdagen 9. september. Her kan du undersøke om du står i manntallet.

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019 må du stå i manntallet.

De som står i manntallet får valgkort tilsendt i posten i løpet av sommeren.


Hvis du finner feil i manntallet kan du kreve dette korrigert ved å sende en skriftlig klage til: Valgstyret, postboks 115, 4126 Jørpeland eller til postmottak@strand.kommune.no

De som ved en feil mangler i manntallet, kan søke om innføring i manntallet. Søknad må være mottatt hos valgstyret seinest 10.09.2019 klokka 17:00.

De som har stemmerett ved dette valget er:

  • Norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av 2019 og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Statsborgere fra andre nordiske land som fyller 18 år i løpet av 2019 og som er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som fyller 18 år i løpet av 2019 og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.