Ungdataundersøkelsen 2019 i Strand

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Strand kommune blant elever i 8.–10. klasse. Kommunen har tidligere gjennomført undersøkelsen i 2010, 2013 og 2016. For å gi et godt bilde av situasjonen i Strand, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Undersøkelsen gjennomføres på skolene i løpet av uke 10 til 13.

For å få mer informasjon om

  • formål
  • hva vi spør om
  • hvordan Ungdata gjennomføres
  • sted og tidspunkt for gjennomføring
  • frivillighet og personvern
  • beredskap
  • kontaktinformasjon

sjekk denne oversikten (PDF, 124 kB)