Tiltak for å opprettholde åpen ferdsel på Jørpelandsholmen

Strand kommune vurderer å stenge adkomsten til Jørpelandholmen.

Lørdag 21.mars 2020 var det over 1000 besøkende, og søndag 22. mars over 800. En så stor mengde mennesker på holmen kan utgjøre en betydelig smitterisiko.

 

For å unngå stenging, setter kommunen inn følgende tiltak:

1. På brua er det høyreregel. På holmen er det envegsgåing til høyre etter brua (gå i retning mot klokka/sola)

2. Opphold på holmen max 1 time

3. Hold minst 1 meter avstand

4. Grupper på max 5 personer.

5. Grilling / åpen ild er forbudt.

 

På grunn av smitterisiko stenges toalettet på Jørpelandsholmen.

 

Stenging av holmen vil bli vurdert på nytt før påske.