Tilskuddsordninger- Strand kommune

Strand kommunes støtteordninger til frivillige lag og organisasjoner er nå samlet på èn nettside. Mange av dem har søknadsfrist den 1. april. Du finner oversikt og søknadsinstrukser her: