Tilskuddsordning for forebyggende arbeid hos eldre

Strand kommune omsorgstjenester utlyser tilskudd til lag, organisasjoner eller enkeltprosjekter rettet mot eldre.

Formålet er å fremme helse og forebygge sykdom hos eldre og å stimulere eldre til å klare seg lengre på egenhånd i livet. Tiltakene skal ha fokus på ett eller flere av følgende områder:  
1. Sosiale aktiviteter  
2. Måltider  
3. Bevegelse 

Søknad sendes til Strand kommune innen 01.04.23 

Her finner du mer informasjon om tilskuddet: Tilskudd til forebygging aktivitet for eldre - Strand kommune

Strand kommune arrangerer informasjonsmøte i kommunestyresalen 9.3.23 kl 18.