Tilskudd - tiltak langs Jørpelandsvassdraget 2022

Strand kommune mottar hvert år ca. 60 000 kr fra Jørpeland Kraft as som skal brukes til «opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv» langs Jørpelandsvassdraget. Det skal nå fordeles tilskudd for 2022.

Strand kommune inviterer aktuelle organisasjoner til å søke om tilskudd til tiltak i tråd med formålet. Søknad om tilskudd med beskrivelse og kostnadsberegning sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland eller til postmottak@strand.kommune.no innen onsdag 20.04.2022.