Telefoner til legekontorene

Det er stor pågang med henvendelser til legekontorene pr. telefon, blant annet angående koronatesting

Det er spesielt fra morgenen av at det er vanskelig å få besvart alle innen fristen for testing.

Derfor anbefales følgende:

Telefoner om koronatesting samme dag: Ring legekontoret mellom klokka 08:30 og 10:30.

Telefoner om koronatesting dagen etterpå: Ring dagen før du ønsker test, etter klokka 13:00

Andre henvendelser som ikke haster spesielt: Bruk digital melding via Helsenorge.no eller ring etter klokka 13:00.