Svømmehallen på Forsand stengt

Sandnes kommune melder at svømmehallen på Forsand er stengt fra fredag 30. september.

Svømmehallen på Forsand er stengt

Tilstanden på himlingen over svømmehallen på Forsand er vurdert som i så dårlig forfatning at svømmehallen blir stengt fra og med 30. september.

Under en visuell inspeksjon ble det anbefalt at svømmehallen stenger dørene frem til taket er blitt grundig undersøkt.

Det betyr at svømmehallen foreløpig er stengt for all bruk fra og med fredag 30. september, og det er ingen forventning om at svømmehallen åpner igjen i 2022.

Det er har vært en nærmere kontroll av himlingen i uke 40 og det er levert en rapport på tilstanden på himlingen. Med bakgrunn av denne rapporten er det bestemt at svømmehallen skal holdes stengt inntil videre