Strømsparing i Strand kommune

Med økende strømpriser har Strand kommune også sett på mulige tiltak for å redusere strømbruk, både knyttet til forbruk og økonomi. 

Kommunedirektøren sendte tidligere i høst ut en epost til alle i kommunen om å se på mulige strømsparingstiltak. Alle avdelingene i kommunen har sendt inn gode forslag på alt fra enkle til litt mer omfattende tiltak. I tillegg  har bygg og eiendom sett på mulige tiltak opp mot bygningsmasse. 

Alle tiltak ble gjennomgått, og de enkleste ble bestemt gjennomført så snart som mulig. Større tiltak som stengning av bygg og lignende gjøres ikke nå, og må eventuelt kommes tilbake til. 

I hovedtrekk er det reduksjon i romtemperatur; 20 grader for administrative arealer, skoler, idrettsbygg og kulturbygg, 16 grader for gymsaler og aktivitetsrom/hall, og svømmebasseng til 28 grader. Det arbeides videre med å se på muligheter for at energi-effektive bygg benyttes i stedet for dyrere bygg på kveldstid. Det legges også inn ENØK tiltak i budsjett 2023 som gir god reduksjon på strømkostnader. 

I tillegg er gatelys dimmet ned nattestid, og lysløypa Dalen slås av utenom snø-sesongen.