Strand ungdomsråd- utdeling av tilskudd

 

 

I år som i fjor kan foreninger og lag som skal arrangere åpne, rusfrie arrangement eller tiltak for ungdom søke om støtte hos Strand ungdomsråd. Årets søknadsfrist blir den 17. mars. Søknader behandles i ungdomsrådets møte den 25. mars. Det er totalt kroner 100 000 til fordeling.

 

Se fullstendig utlysning og instrukser under «tilskudd til åpne, rusfrie arrangement og tiltak for ungdom» på

https://www.strand.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/retningslinjer-for-tilskudd-til-kulturtiltak-i-strand-kommune-2019.183569.aspx