Strand kommunes første kulturminneplan endelig vedtatt

Klikk for stort bildeStrand kommunes Temaplan for kulturminne og kulturmiljø er ferdig og publisert digitalt.

Planen tar for seg et bredt spekter av kulturminner, fra automatisk fredete vikinggraver, via 1800-tallets trehusbebyggelse til forrige århundrets industrihistorie.

Hovedmålet med planen er at den skal gi oversikt over hvilke kulturminner vi har i Strand kommune, som vi mener det er viktig å ta vare på. Det er et ønske og et håp at planen skal føre til økt oppmerksomhet omkring kulturminnene og historien vår, og at planen skal stimulere til god og langsiktig forvaltning av kulturminneverdiene i den kommunale arealplanleggingen.

Strand kommune er svært takknemlig overfor alle de frivillige innbyggerne som har bidratt med innsamling av stoff og utforming av planen. Dette har vært et samskapingsprosjekt av beste merke.

Dersom du vil ha en utskrevet versjon av kulturminneplanen kan dette bestilles ved å kontakte kultursjef på e-post: trond.ole.paulsen@strand.kommune.no


Her finner du plandokumentet (PDF, 5 MB)