Strand kommune leter etter lokaler 

Eksisterende lokaler og arealer i Stand kan utnyttes på en mer effektiv måte. Strand kommune jobber derfor nå med å få oversikt over tilgjengelige lokaler. 

Oversiktsbilde over Jørpeland - Klikk for stort bilde

 

-Strand kommune har nylig tatt kontakt med aktuelle eiendomsbesittere i Jørpeland sentrum. Det er en spennende prosess og vi gleder oss til å høre hva gårdeiere og eiendomsutviklere på Jørpeland kan bidra med, forteller prosjektleder i Strand kommune, Ragne Nyman-Apelset.  

-Vi håper å få gode tilbakemeldinger som vi kan bruke i videre arbeid med å utnytte eksisterende lokaler på en mer effektiv måte i fremtiden, fortsetter Nyman-Apelset.  

Må ha hele oversikten 

Kommunestyret har blant annet besluttet at Torghuset skal selges.   

- Det jobbes med å finne nye arealer til tjenestetilbudene som er i Torghuset i dag. Men, det er ikke bare virksomhetene i Torghuset som trenger nye lokaler. For å kunne utnytte eksisterende lokaler og arealer på en mer effektiv måte må areal sees opp mot alle de forskjellige behovene de ulike tjenesteområdene har. Vi startet derfor med å kartlegge de ulike tjenesteområdene, sier Nyman-Apelset, og fortsetter:  

-Vi ser for oss at vi i neste omgang skal spisse behovene for det enkelte tjenesteområdet i forhandlinger om leieavtaler i et lengre perspektiv. Kommunens arealbehov vil på kort sikt ikke kunne løses av kommunen alene. Vi ønsker derfor et godt og konstruktivt samarbeid med tilbydere av arealer på Jørpeland. 

Prosjektet Arealeffektivisering og samlokalisering 

Kommunen eier store arealer og bygningsmasse, som til dels er i en dårlig forfatning og ikke godt tilpasset dagens brukerkrav. I tillegg leier kommunen arealer til en rekke virksomheter av private gårdeiere og foretak.  

I 2021 tok kommunedirektøren initiativ til å starte prosjekt for å vurdere hvordan Strand kommune i fremtiden kan utnytte eksisterende arealer på en mer effektiv måte.  

Kommunestyret vedtok i juni 2022 at det skal arbeides videre med å kartlegge hensiktsmessige gjennomføringsmodeller for å dekke behovet for arealer til kommunale tjenestetilbud.