Strand kommune kjøper skoleplasser ved Forsand skole til nye førsteklassinger som bor i det grensejusterte området

Strand kommune kjøper skoleplasser ved Forsand skole også til nye 1.klassinger som bor i det grensejusterte området som tidligere hørte til Forsand kommune.

Dersom du ønsker å søke skoleplass ved Forsand skole, send e-post til post@strand.kommune.no.