Strand kommune kjøper Marcelius Promenaden

Pressemelding:

Strand kommunestyre godkjente onsdag kveld fremforhandlet avtale om kjøp av utbyggingsprosjektet Marcelius Promenaden i Vågen på Jørpeland. Eiendommen er på ca 4.200 m2 og er regulert til bolig/næring. Det er gitt rammetillatelse til å bygge 40 leiligheter og inntil 50 båtplasser.

Eiendommen ligger mot sjøen, ved siden av kommunens eiendom «Grahamshagen» og området ved direktørboligen. Ved kjøpet av eiendommen får kommunen hånd om hele området mellom Vågabakken og sjøen, fra den kommunale kaien og frem til næringsområdet ved stålverket.

Innbyggerne i Strand og besøkende sikres gjennom denne transaksjonen tilgang til Vågen både fra land- og sjøsiden, og det legges til rette for utviklingen av Jørpeland sentrum med Vågen som en attraktiv, åpen og tilgjengelig innfallsport. Et fullt utbygget eiendomsprosjekt ville «mure igjen» Vågen og Vågabakken og hindre allmenheten tilgang til dette særdeles attraktive området i Strand.

Sammen med det allerede vedtatte kjøpet av eiendomsparseller på totalt omkring 2000 mål av Scana Eiendom langs Tunglandselva, sikres kommunen viktige arealer for utviklingen av Strand og Jørpeland som et attraktivt sted å bo og besøke i årene som kommer.