Strand kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Klikk for stort bilde

Strand kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.

Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader. Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder og tar sikte på at dette trer i kraft i løpet av september måned.

 

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

 

Faktura via Vipps

  • Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura.

Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. I tillegg må du selvsagt være registrert med et gyldig mobiltelefonnummer i Strand kommune sitt kunderegister.

Ta gjerne kontakt med vår lærling Erik på tlf. 51 74 30 02 for å registrere telefonnummeret ditt.

 

Faktura i Digipost / eBoks

  • Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din.

Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert deg mot mottak av digital post fra det offentlige.

 

Faktura som vedlegg i e-post

  • Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Strand kommune.

Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Strand kommune sitt kunderegister.

Ta gjerne kontakt med lærlingen vår, Erik, for å registrere e-postadressen din. Tlf. 51 74 30 02

 

Tilbud om å inngå efaktura-avtale

  • Hvis du er registrert med en gyldig e-postadresse i kommunens register, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå efaktura-avtale med Strand kommune.

E-posten inneholder en lenke som du må klikke på for å aktivere en slik avtale. Hvis du ikke ønsker å inngå slik avtale, kan du bare slette denne e-posten. Hvis du allerede har slik avtale med kommunen, får du ingen e-post.

Du vil selvsagt motta fakturaen på den ene eller den andre måten. Hvis du allerede har en avtalegiro eller efaktura-avtale med Strand kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.

Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps - hvis du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura. Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til Digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv. Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.