Strand kommune bytter sentralbord

Strand kommune har gått over til mobilt sentralbord og i en kort overgang vil det være noen startproblemer med å få tak i saksbehandlere. Får du ikke kontakt med saksbehandler ber vi deg ta kontakt gjennom kommunens sentralbord tlf 51743000. Vi gjør oppmerksom på at det kan være mer kø og ventetid i en overgangsperiode.

Alle saksbehandlere får nå mobil nummer og du vil derfor ikke komme gjennom på det gamle telefonnummeret. Vi arbeider med å oppdatere kontaktinformasjonen på vår hjemmeside og innen kort tid vil den være oppdatert med nye mobil nummer: Ansatte - Strand kommune. Finner du ikke nytt telefon nummer i listen må du ta kontakt via sentralbordet.

Alle hovednummer som kommunens sentralbord, sentralbord på skolene, legesenter, barnehager etc. vil fortsatt være de samme så du skal komme gjennom til hver enkelt virksomhet.