Strand får bysykler i 2019

9 av 10 innbyggere i Rogaland får tilbud om bysykkel. Strand kommune er med på laget!bysykler til strand - Klikk for stort bilde

Rogaland er både først og størst i Norge på satsing på bysykkel for innbyggerne i fylket. Rogaland fylkeskommune har sammen med Kolumbus og tolv kommuner fått fem millioner kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Pengene skal brukes til å utvide regionens unike bysykkelordning.

 

Rogaland tar nå steget opp. Sesongen 2019 skal det rulle 750 nye bysykler med vel dobbelt så mange ladepunkt i kommunene Eigersund, Time, Hå, Klepp, Gjesdal, Haugesund, Karmøy, Sandnes, Sola, Randaberg, Stavanger og Strand. Det er vanskelig for mindre kommuner å tilby bysykler, men ved å være sammen blir vi større og sterkere.

 

Dette innebærer flere sykler til de som har, i tillegg til sykler til kommuner som i dag ikke har. Alle kommunene i Rogaland fikk i vinter forespørsel om å delta i klimasatssøknaden «Integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet». Tolv kommuner ønsket å delta. På sikt er det et ønske om totalt to tusen bysykler i alle kommuner i Rogaland for å møte den markante etterspørselen.

 

Kolumbus har i disse dager ute et anbud nasjonalt og internasjonalt på produksjon av 750 nye elektriske sykler, med en opsjon på 1500. Dette er et unikt anbud i europeisk sammenheng. Prosjektet har en delt finansiering. Klimasatsprosjektet på fem millioner dekker halvparten av kostnadene, mens den enkelte kommune betaler det resterende.

 

Kolumbus har det overordnede tekniske ansvaret, samt koordinerings- og rådgivningsansvaret. I tilknytning til dette prosjektet har Kolumbus dessuten fått klimasatsmidler til å gjennomføre en analyse av ulike sykkeldelingsstrategier som er prøvd ut i andre byer i både Norge og resten av verden.

 

Flere fylker og kommuner ser nå mot vest for å lære av hvordan Rogaland gjennomfører mobilitet på tvers av kommunegrenser ved å lage nye felles tjenester. Prosjektet starter sesongen 2019, med en tolv måneders prøveperiode, og vil bli evaluert for å kunne gi erfaringsoverføring til andre fylker som ønsker å gjøre det samme.