Stortingsvalg og sametingsvalg - tidligstemming

Forhåndsstemming til valg 2021 foregår fra 10.08. til 10.09.2021. For de som ikke har anledning til å forhåndsstemme, eller stemme på valgdagen 13.09., kan det avlegges tidligstemme fra 1. juli til 9. august.

Velgere må søke om å tidligstemme. Kontakt kommunen på e-post postmottak@strand.kommune.no eller telefon 51743000 for å avtale tid.

Tidligstemming foregår i rådhuset på Jørpeland mandag - fredag mellom 10:00 og 14:00, for velgere som har søkt og fått avtalt tid for stemming.

Covid-19 smitteverntiltak. Gjeldende regler for smittevern følges i valglokalet. De som har fått påvist smitte/ er i karantene/ har symptomer på smitte skal ikke møte opp i valglokalet. Fortrinnsvis venter disse velgerne med å stemme til de er ute av isolasjon/ karantene/ er friske. Er det ikke mulig å vente, skal det gjøres spesiell avtale om hvor og når de kan avlegge stemme.

For mer informasjon om valg, se kommunens hjemmeside.