Stortingsvalg 2021 - manntall til offentlig ettersyn

Manntall for Strand kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i rådhuset på Jørpeland fra 14. juli til og med valgdagen 13. september.

For å kunne stemme ved stortingsvalget må du være oppført i manntallet. De som står i manntallet, mottar valgkort i august.

Hvis du finner feil i manntallet, kan du sende en skriftlig klage til: postmottak@strand.kommune.no eller til valgstyret, postboks 115, 4126 Jørpeland.