Søknad om tilskudd til formål innen kultur, idrett og fritid, søknadsfrist 1. oktober

De fleste tilskuddordningene under "kultur, idrett og fritid" har søknadsfrist 1. oktober.

Nærmere informasjon om hvem som kan søke og hva det kan søkes midler til, finner du her.