Søknad om plass i barnehage 2019/2020

Private og kommunale barnehager har samordnet opptak. Foreldre som vil søke om plass for sine barn i barnehageåret 2019/2020 må sende søknad om dette innen 15. februar.

Barn som fyller ett år i løpet av september t.o.m. november i søknadsåret, vil ha rett på plass fra den måneden barnet blir ett år. Informasjon om barnehagene m. m. finner du her på hjemmesiden.

 

Det søkes via www.strand.kommune.no fra Oppvekstportalen. Andre skjema og søknader innkommet etter 15. februar blir ikke behandlet ved hovedopptaket.

 

Evt. vedlegg til søknad sendes Strand kommune, interntjenester, økonomiavdeling, postboks 115, 4126 Jørpeland.

 

Søknadsfrist 15. februar 2019