Sluttpresentasjon mulighetsstudie Vågen – Grøtnes

Strand kommune inviterer alle innbyggere til sluttpresentasjon av parallelloppdrag i mulighetsstudie Vågen – Grøtnes.

Illustrasjon av tre utviklingsmuligheter. Det første viser næring. Det andre viser bosted. Det tredje viser attraktivt å besøke. - Klikk for stort bilde

 

Sluttpresentasjonen den 5. desember vil være en avgjørende milepæl i prosessen med å videreutvikle sentrumsområdet i Strand kommune.  Arkitektkontorene Dark Oslo, Dark Stavanger og Arkipartner vil presentere sine endelige løsningsforslag. Det oppfordres til å utfordre og gi innspill på hverandres forslag. 

 

Dette integrerte samarbeidet vil danne grunnlaget for videre arbeid med det spennende prosjektet, som vil bidra til en helhetlig og bærekraftig tilnærming til utviklingen av området. Dette arrangementet vil være en unik mulighet for de involverte parter å dele sine visjoner og ekspertise, og legge grunnlaget for en fremtidig vellykket transformasjon av området mellom Vågen og Grøtnes. Les mer om prosjektet her: https://www.strand.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/mulighetsstudie-vagen-grotnes/


Arkitektkontorenes plansjer vil henge til utstilling i inngangspartiet på Torghuset fra 5. desember og ut prosjektperioden.

Sluttpresentasjon finner sted i kinosalen på Torghuset tirsdag 5. desember kl 18:00.
Påmeldingslink til sluttpresentasjon