Skolestart høsten 2021 - Kiss'n Ride og parkering

Ved skolestart på Jørpeland gjelder følgende logistikk ved skole- og anleggsområdene:

Kiss´n Ride
Ved Jørpeland Flerbrukshall vil det til skolestart bli etablert midlertidig Kiss´n Ride, for avlevering og henting av skolelever. Her er det parkering forbudt og området skal kun benyttes til midlertidig stans. Det oppfordres til punktlig henting av elever for å hindre opphoping av biler i området. Permanent Kiss´N Ride ferdigstilles til høstferien.

Det oppfordres til å la barn gå eller sykle til skolen om de kan det.

Parkering
Ved Jørpeland ungdomsskole er det etablert en midlertidig parkeringsplass. Parkeringsplassen har et begrenset antall plasser og skal i hovedsak benyttes av skolenes ansatte og besøkende. Parkeringsplassen skal ikke benyttes til avlevering/ henting av skolelever. Det kan gis unntak for elever med særskilte behov. Dette må i så fall avklares direkte med skolene.

Ved Jørpeland Flerbrukshall vil det det bli være et begrenset antall parkeringsplasser for foresatte.

Parkering for foresatte til førsteklassinger, torsdag og fredag
Denne uken vil det være anledning til å parkere på parkeringsplassen ved Jørpeland ungdomsskole for foresatte til førsteklassinger, torsdag og fredag.

Vis hensyn
Alle kjørende til skoleområdene oppfordres til å vise hensyn og holde lav fart. 

Klikk for stort bilde