Skatteoppkreverfunksjonen

Fra 1. november 2020 blir skatteoppkreverfunksjonen overført til skatteetaten.
Det betyr at du ikke lenger finner skatteoppkreverfunksjon lokalt i Strand kommune, men må ta kontakt med skatteetaten sentralt:

Telefon skatteetaten: 800 80 000. Åpningstider hverdager 09:00-15:30


Mer informasjon på Skatteetaten.no