Sjøaurerapport

På oppdrag frå Ryfylke vassområde har NORCE LFI utført morfologisk kartlegging i ei utval sjøaurebekkar i Hjelmeland, Sandnes og Strand (Strandåna, Tuåna, Botneelva, Lerengbekken, Leirangbekken, Fiskåna, Svinesbekken).

Med bakgrunn i dette er det gjennomført tiltaksanalysar. Det blir blant anna foreslått grusutlegg, harving, kantvegetasjon, utlegg av døde trær og fjerning av menneskeskapte vandringshinder.
Rapporten kan du lese her: 
https://vann-nett.no/saksbehandler-api/ArchiveDocument/23850