Sjøaureprosjektet

 «Sjøaureprosjektet» i Rogaland har nådd Strand kommune. Denne uka har bekken ved Bergsvik blitt restaurert.

Arbeidet blei gjennomført av elever fra naturbrukslinja på Strand videregående skole, NJFF Rogaland, NORCE og kommunen gjennom «Ryfylke vassområde». Bekken blei tilrettelagt for at sjøauren igjen skal få vandre fritt, finne skjul og gode gyteplasser. Tiltaket i Bergsvik er finansiert av Miljødirektoratet, men kunne ikke blitt gjennomført uten fantastisk dugnadsinnsats.

Det blir framover også kartlagt en rekke bekker i kommunen med sikte seinere restaurering. Dette som en del av arbeidet med vannforskriften.